Digital Læringsdag 2024

Bliv klogere på AI implementering-, teknologiforståelse- og computerspil på uddannelsesinstitutioner, til Digital Læringsdag tirsdag. d.13.aug.

Digital Læringsdag København 13 August
Det danske samfund er et af de mest digitale i verden. Dette har stor betydning for skole og uddannelse, som i disse år oplever et markant fokus på digitalisering og anvendelse af teknologi, samt stiller nye krav til undervisere, elever- og studerende, ledere, forvaltning, leverandører, politikere og forskere. Derfor samarbejder EdTech Denmark med uddannelsesinstitutioner, virksomheder, kommuner og andre organisationer for at forene det unikke potentiale der er i krydsfeltet mellem Skandinavisk pædagogik og læringsteknologi. Et af de initiativer EdTech står bag er Digital Læringsdag. Her stiller de, i samspil med en lang række partnere, skarpt på forholdet mellem teknologi, læring og uddannelse på en kritisk og konstruktiv måde.

Digital Læringsdag 2024 afholdes tirsdag d. 13. august 9-15:45 på Ålborg Universitet i København. Eventet forløber i tre spor: Spil og Læring, teknologiforståelse og AI i uddannelse og læring. Hvert spor består af 5 oplæg af 45 minutter. Som deltager vil man få adgang til den nyeste viden fra leverandører af AI, læremiddelproducenterne, forskere og Datatilsynets regulatoriske sandkasse for AI. Man får også adgang til online uddannelsesforløb om generativ AI og læring til undervisere i gymnasieskolen, professionshøjskoler og universiteter og ikke mindst hvordan man som institution skal implementere det i efteråret. Det koster 500 kr. at deltage i konferencen. 

Konferencen åbnes af Stefan Hermann, direktør for Life Fonden. Ifølge Stefan står vi som samfund overfor store udfordringer, men også med store muligheder for at skabe en mere bæredygtig fremtid, fx i forhold til natur og klima, sundhed og digitalisering. Stærke naturvidenskabelige og teknologiske kompetencer er både i sig selv og i kombination med andre fagområder en forudsætning for at kunne forholde sig til og bidrage til løsningen af både de store samfundsudfordringer og den enkeltes udfordringer i hverdagen. “Alle børn og unge uanset baggrund skal have mulighed for at tilegne sig naturvidenskabelig og teknologiske kompetencer og almendannelse”.

Efter åbningstalen kan man i sporet “Teknologiforståelse” høre om, hvordan man kan arbejde strategisk med udvikling og implementering af teknologiforståelse på alle organisatoriske niveauer. Der vil også være konkrete løsninger for lærere om, hvordan man kan understøtte udviklingen af disse kompetencer gennem skole, uddannelse, arbejde og uformelle læringsmiljøer.

I sporet ”Spil og Læring” kan man høre oplæg om social gaming, og hvordan multiplayer spil kan bruges til at fremme inklusion af udsatte unge. Derudover er der oplæg om æstetisk produktion i programmet drama studio, digitale spil i matematik undervisning, computerspil som teknologiforståelse i dansk undervisning og brug af dibl til dilemmabaseret undervisning.

I sporet ”AI i undervisning” er der oplæg om de seneste muligheder for generativ AI, multimodalitet og læringsteori, og mulighed for at høre om Datatilsynets regulatoriske sandkasse for AI og hvor sikker LLM egentlig er. Derudover vil AARHUS BUSINESS COLLEGE og CPHbusiness dele deres erfaring med AI implementering på institutionsniveau.

Find billetter til konferencen her

13. august 2024
13. august 2024
Fysisk
Aalborg Universitet
A. C. Meyers Vænge 15, 2450 København
EU funded project