Vi er sammen om at løfte EU-borgernes digitale kompetencer

Digitale færdigheder tilegnes bedst i fællesskab, og EU-initiativet ’Digital Skills & Jobs Coalition’ (DSJC) spiller en væsentlig rolle i at udvikle disse færdigheder yderligere.

Vi befinder os i ‘det europæiske år for færdigheder’. Europa-Kommissionen har i år særlig fokus på at skabe livslang læring og forbedre både de grundlæggende færdigheder og digitale kompetencer hos EU-borgerne, så de kan deltage aktivt på arbejdspladsen og i samfundet som helhed. 

I Dansk IT bakker vi op om initiativet. Det er vigtigt at sikre, at alle borgere har de kompetencer, der gør dem i stand til at kunne forholde sig aktivt til bl.a. de digitale muligheder og udfordringer. It vedrører ikke kun it-folk. It og digitalisering påvirker alle, og det er derfor essentielt, at vi får styrket de digitale kompetencer på tværs af alle samfundsgrupper.

Dansk IT er tilknytningspunktet for den danske del af et EU-initiativ kaldet Digital Skills & Jobs Coalition (DSJC i det følgende fremover), der har til formål at forbinde alle interessenter, som på en eller anden måde arbejder for at løfte både professionelle og borgerorienterede digitale færdigheder. DSJC er organiseret i form af nationale koalitioner, en for hver medlemsstat, som koordineres af EU.

Vi er en del af den danske koalition, og vi bliver mere og mere overbevist om, at DSJC har en vigtig rolle at spille – også selvom der er så mange andre projekter, initiativer, tiltag og aktiviteter i gang ’derude’. Formålet med DSJC er at sikre, at hvert europæisk land ikke skal genopfinde den digitale dybe tallerken. DSJC er stedet, hvor vi deler viden, lærer om best practices, skaber kontakt på tværs af brancher og landegrænser og finder de mest optimale løsninger på nutidens digitale problemstillinger.

Ingen bliver lykkeligere af en ny hjemmeside (i vores tilfælde www.dsjc.dk) i sig selv; det er det, som foregår ude ’i stuerne’ eller i fællesskaberne om praksis, der giver værdi.

Vi har alle vores egne forudsætninger, behov og muligheder for at gribe en øget digitalisering af hverdagslivet an. Men det er, når vi mødes, samler os og udveksler erfaringer, dygtiggør os sammen, lærer og inspirerer, at vi for alvor ka rykke. Og det vi gerne vil med DSJC er at bygge bro til hinanden via platformen og blive klogere på, hvad vi selv kan ud fra, hvad andre gør og ikke mindst blive nysgerrige på ’digitale kompetencer’ – i det offentlige og private rum.

Inden for egne ’siloer’ har vi alle vores forskellige steder at søge hen, professionelt, foreningsmæssigt eller i andre fora. DSJC kan være det sted, der samler såvel som peger på tværs af disse siloer, sådan at it-folk lærer af ikke-it-folk, foreninger lærer af hinanden, og at amatører og ildsjæle inspireres til selv at sætte nye hjul i gang uden nødvendigvis at skulle opfinde det hele fra bunden etc.

Vi har stadig en masse at lære om digitalisering fra andre europæiske lande

Mange danskere kan have en idé om, at vi i forvejen er blandt verdens bedste inden for digitalisering, så hvad kan vi dog lære af omverden; eller vi kan være fuldt ud tilfredse med at navigere i det hjemlige miljø, selv om vi kunne blive klogere og dygtigere ved at tage læring udefra.

En af de store styrker ved DSJC er, at alt indhold er indsamlet og bearbejdet nationalt af de enkelte medvirkende lande (via de nationale koalitioner). Det deles og gøres tilgængeligt. Derudover er det samlet på en fælles, engelsksproget ’Core Platform’ og ude på landenes egne sites (på egne sprog). Vi bliver altså alle sammen vitterlig en del af det helt store fællesskab – et fællesskab, der rummer væsentlige forskelle i behov, kultur osv.

Danmark ligger i front, hvad angår digitalisering af både den offentlige sektor, befolkningens formåen og kompetencer og den sammenhæng mellem tjenester, som er nødvendig (i.e. infrastrukturen). Men vi har altså stadig en masse at lære fra andre lande – hvor måske andre forudsætninger eller ’rammebetingelser’ har nødvendiggjort eller muliggjort helt andre ideer, koncepter og måske ligefrem løsninger.

I løbet af 2023 kommer vi fra DSJC (DK) til at udbygge fællesskabet for digitale kompetencer – via den nationale koalition såvel som via andre individer og organisationer, som har lyst til at ’kigge forbi’ og bidrage. For digitale kompetencer er jo noget vi giver til hinanden.

 

Mere om EU-initiativerne:

Initiativet ’Det europæiske år for færdigheder’ - klik her

DSJC Danmark - klik her

Digital Skills & Jobs Platform - klik her

EU funded project