Digitale færdigheder for indsatte – udfordringer og ønsker for fremtiden fra Kriminalforsorgen

I en tid, hvor digitale færdigheder og kompetencer er afgørende for succes i samfundet, er det væsentligt at se på, hvordan de indsatte i Kriminalforsorgen kan opnå disse færdigheder. Mads Mygenfordt udtrykker sin bekymring og ønsker for forbedring af digitale uddannelsesmuligheder i fængslerne. 

Mads Mygenfordt, fængselslærer i Storstrøms Fængsel, har en klar vision for digital uddannelse i Kriminalforsorgsforeningen. Som medlem af Kriminalforsorgsforeningen og en erfaren underviser i dansk, matematik og engelsk på AVU-niveau, er hans perspektiv på digital uddannelse dybt forankret i hans daglige arbejde og engagement. Dertil er han også med til at gøre en indsats for digitalisering på fængslerne og for de indsatte, hvilket er noget samfundet i større grad overser. 

"Jeg kunne ønske mig, at vi havde lignende vilkår, som man har udenfor murene, men det er jo urealistisk, fordi der primært er nogle sikkerhedsmæssige og økonomiske aspekter. I den sikkerhedsmæssige side er det datasøgning uden internetadgang, som er den største forhindring. Hvad der vil være selvfølgeligheder, hvis man tager en uddannelse eller fører et normalt voksenliv udenfor, kan vi jo ikke gøre hos os."

Mads Mygenfordt, Kriminalforsorgen

Mads Mygenfordt

Mads påpeger vigtigheden af at give de indsatte generelle it-færdigheder, da samfundet i dag er stærkt digitaliseret. Han forklarer, "Det betyder, at man som borger i et samfund føler sig udelukket, fordi man faktisk ikke ved noget om det. Det er også væsentligt for en del, at de ikke er i stand til at hjælpe deres børn med ret meget." Dertil er der de udfordringer, som indsatte står over for, når de kommer ud og skal håndtere digital kommunikation med offentlige myndigheder og adgang til digitale tjenester som E-Boks, SKAT og banktjenester. For at opnå dette mål mener Mads, at indsatte skal have kendskab til og mulighed for at arbejde digitalt. Han diskuterer muligheder som brug af offline tablets og stand-alone computere, der kan bruges under supervision. Han nævner også programmer som AutoCAD, der kan hjælpe de indsatte med at erhverve relevante færdigheder.

Når det kommer til at træffe beslutninger om implementering af digitale uddannelsesmuligheder, erkender Mads Mygenfordt, at det er en udfordrende proces. Han siger, "Vi fra Kriminalforsorgsforeningen kan kun komme med anbefalinger. Vi kan nævne det på møder i systemet enten indefra eller udefra og så sige til Direktoratet for Kriminalforsorgen, at de skal tage det med videre til politikerne."

Mads efterlyser mere gennemsigtighed og en tydelig handlingsplan for digital uddannelse i Kriminalforsorgen. Han siger, "Jeg kunne godt tænke mig at det blev meldt klart ud, hvad vi er i gang med, og så få meldt ud i lidt mere klare vendinger. Hvad og hvornår?" Her påpeger han også, at der er behov for en dialog om nødvendigheden af at fremme digitaliseringen i Kriminalforsorgen for at give indsatte bedre muligheder for en vellykket reintegration i samfundet.

Han slutter af med at udtrykke sit største ønske for den digitale fremtid i Kriminalforsorgsforeningen, nemlig at alle har mulighed for at få de nødvendige digitale færdigheder, uden at det går på kompromis med sikkerhed, økonomi eller lovgivning. Han ønsker, at de indsatte får de rette it-muligheder, der kan hjælpe dem med at opnå en meningsfuld tilværelse efter afsoning. Han siger, "Det handler om, at vi giver mennesker nogle bedre muligheder for at komme ud i samfundet igen, efter at de har brugt tid i Kriminalforsorgen."

EU funded project