Hvem er vinderne af den europæiske pris for digitale færdigheder 2024?

Ventetiden er forbi, vinderne af den europæiske pris for digitale færdigheder 2024 er blevet offentliggjort!

EDSA vinderne 2024
Den 4. juli aften i Bruxelles uddelte Rehana Schwinninger-Ladak, kontorchef for "Interaktive teknologier, digital teknologi for kultur og uddannelse" i Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Kommunikationsnetværk,  EDSA24 priserne til 5 fremragende projekter, der med succes støtter europæerne i at få de grundlæggende – og avancerede – digitale færdigheder, de har brug for.

Dette års vindere fremhæver en livlig og varieret blanding af projekter og organisationer, der viser de spændende fremskridt inden for digitale færdigheder i hele Europa. Vinderne omfatter alt fra offentlig-private partnerskaber til lokale græsrodsbestræbelser samt borgergrupper, lokale skoler og EU-konsortier af toptekniske universiteter.

Og præmierne går til...

Cybersecurity Skills:  Hele Norge øver - Secure practise

"Hvordan ville du reagere, hvis du vågnede op til et cyberangreb i den virksomhed, du arbejder i?" spørger Erlend Andreas Gjære, som er medstifter og administrerende direktør for Secure Practice. "Problemet er, at de fleste mennesker ikke ved, hvad de skal gøre, fordi de ikke har modtaget ordentlig uddannelse"!

Secure Practice giver datadrevne værktøjer til at dyrke sikkerhed blandt kolleger på en arbejdsplads. Understøttet af skalerbare cloud-tjenester sætter virksomheden særligt fokus på medarbejdernes rolle inden for cybersikkerhed. Projektet blev valgt som vinder af denne kategori, fordi det afhjælper et kritisk hul i cybersikkerheden: manglen på ordentlig uddannelse blandt arbejdstagerne. Deres EU-dækkende kampagne for interaktive beredskabsøvelser samler it- og sikkerhedsfagfolk til at træne, dele perspektiver og lære i fællesskab, hvilket forbedrer organisationernes overordnede sikkerhedsposition betydeligt.


Digitale Skills for Education:  CitizenCode

CitizenCode er et initiativ, der blev lanceret af TRALALERE i 2021 for at gøre digital kultur, digitale færdigheder og job tilgængelige for alle fra grundskolen og fremefter. 

CitizenCode støtter børn, teenagere og undervisere med grundlæggende digitale færdigheder og en forståelse af de centrale elementer i den digitale kultur — med fokus på digitale job. Projektet lægger vægt på at fremme mangfoldighed inden for teknologi ved at inddrage piger og strukturelt marginaliserede grupper i sin tilgang. CitizenCode vandt prisen for digitale færdigheder inden for uddannelse for sine bestræbelser på at gøre digital kultur, digitale færdigheder og digitale karrierer tilgængelige for studerende fra grundskolen og fremefter. CitizenCode lægger vægt på mangfoldighed og inklusion, herunder samarbejde med organisationer som HandiTech for at støtte børn med særlige behov, adresserer vigtige mangler i digital uddannelse og forbereder en bred vifte af studerende til det digitale arbejdsmarked.


Digital Upskilling @ Work: Digital inclusion – Digitální inkluze

Digital inklusion af Česko.Digital og Notum skaber en uddannelsesplatform til forbedring af de digitale færdigheder hos socialarbejdere i Tjekkiet. 

Initiativet har til formål at hjælpe socialarbejdere med at yde bedre digital støtte til deres kunder og forbedre de digitale færdigheder hos de digitalt udstødte og sårbare, som udgør 30 % af befolkningen. Digital inklusion forbedrer socialarbejderes og kunders digitale færdigheder og imødekommer kritiske behov hos digitalt udstødte befolkningsgrupper. Digital inklusion, der er anerkendt for sin indvirkning, fremmer uafhængighed og trivsel blandt sårbare personer i Tjekkiet gennem effektiv digital uddannelse... og det er grunden til, at projektet er vinderen af kategorien Digital Upskilling @ work.


Women in ICT Careers:  Women Go Tech

"Women Go Tech" er en NGO fra Litauen, hvis mission er at lede kvinder i retning af en karriere inden for teknologi gennem mentormøder, levering af indhold, tilrettelæggelse af arrangementer og opbygning af fællesskaber.  

 "Women Go Tech" hjælper kvinder med at komme ind i sektoren ved at tilbyde mentormøder ledet af erhvervsfolk, levere teknologisk indhold, tilrettelægge arrangementer og fremme et fællesskab i flere lag. Organisationen er blevet en stærk partner for erhvervslivet og hjælper kvinder med at forstå sektorens behov og krav. Dette initiativ imødekommer et reelt behov i IKT-sektoren: underrepræsentationen af kvinder i IKT-sektoren i Litauen og den bredere europæiske region. "Women Go Tech" har til formål at fortsætte skaleringen i Central- og Østeuropa med fokus på Polen, Tjekkiet, Rumænien, Estland, Letland og Litauen. Projektet "Women Go Tech" blev anerkendt med EDSA24 Awards i Women in ICT Careers Award på grund af dets effektive indsats for at tackle underrepræsentationen af kvinder i teknologisektoren.


Inclusion in the Digital World: ReDI School for Digital Integration

ReDI School of Digital Integration blev grundlagt i 2015 og er en non-profit teknologiskole, der tilbyder migranter og marginaliserede fri og lige adgang til digital uddannelse. Skolen tilbyder kodning af høj kvalitet og grundlæggende computerkurser sammen med et karriere- og mentorprogram. 

Dette omfatter muligheder for samarbejde med tech virksomheder, nystartede virksomheder og branchens ledere. ReDI School mission er at udstyre elever med væsentlige digitale færdigheder, fremme en vækst tankegang, forbedre karrieremuligheder, og opbygge et robust netværk af tech fagfolk. Mere end 1.500 IT-eksperter fra over 30 lande uddannes hvert semester som coaches, mentorer eller lærere, hvilket gør ReDI-netværket til en engagerende succes og tilskynder flere og flere mennesker til at kickstarte deres karriere. ReDI's karrierestøttenetværk bygger også bro mellem virksomheder, der søger talent og jobsøgende, og hjælper eleverne med at blive selvsikre i arbejdslivet, ikke underligt, at projektet blev valgt som vinder af kategorien Inclusion in the Digital World. 


På vegne af Digital Skills & Jobs platformen tak til alle 267 projekter, organisationer og initiativer, der var med i år. Dit engagement i at fremme digitale færdigheder i hele Europa er virkelig prisværdigt. Hver applikation demonstrerede innovation, engagement og en dybtgående indvirkning på vores samfund.

Vi fejrer jeres resultater og ser frem til at se den fortsatte effekt af jeres arbejde på tværs af lande. Tak for jeres inspirerende bidrag til det europæiske digitale landskab!

EU funded project