Virtual and Augmented Reality Industrial Coalition

Virtual and Augmented Reality Industrial Coalition er en platform for struktureret dialog mellem det europæiske VR/AR-økosystem og politiske beslutningstagere.

VR/AR Industrial Coalition blev første gang annonceret i 2020 i Kommissionens handlingsplan for medier og audiovisuelle medier. Dette initiativ har til formål at danne grundlag for politikudformning, tilskynde til investeringer, fremme dialog med interessenter og identificere centrale udfordringer og muligheder for den europæiske VR/AR-sektor.

Det forskelligartede europæiske VR/AR-økosystem består af et stort antal små og mellemstore virksomheder og nogle få dominerende, ofte ikke-europæiske, markedsaktører. Selv om det kan være vanskeligt for stiftere og producenter at finansiere produktionen af kvalitetsindhold, er en af EU's fordele en stærk tradition for offentlig støtte til indhold, forskning, udvikling og innovation, herunder for VR/AR.
Europa har et stort potentielt industrimarked, som kan drage fordel af disse teknologier. For at forblive relevant i denne nye kontekst er Europa nødt til at opbygge en pipeline for digitale færdigheder, udvikle bæredygtige forretningsmodeller for VR/AR-virksomheder, støtte digitaliseringen af den europæiske kulturarv, fremme udviklingen af digitale publikumsoplevelser og sikre, at den ikke halter bagefter på business-to-business-markedet.

Hvad laver koalitionen?

Der blev afholdt en række workshopper med over 100 interessenter fra november 2021 til februar 2022:

Koalitionen vil anlægge en bred, tværsektoriel tilgang, der involverer industrier, teknologiudbydere og kreative virksomheder. Det vil afspejle en mangfoldighed af færdigheder, og det vil tælle med fremtrædende aktører i forskellige sektorer, lige fra indholdsproduktion og distribution til tilgængeligheden af teknologi samt innovation og forretningsudvikling. Nationale og regionale VR/AR-sammenslutninger og repræsentanter for industrien, som kunne drage fordel af en bredere anvendelse af VR/AR-teknologier til oprettelse og brug af indhold, vil også blive hørt.

Andre VR/AR-initiativer

Europa-Kommissionen har lanceret VR Media Lab gennem Horisont Europa — en indkaldelse af forslag til innovationstiltag i mediesektoren — for at stimulere tværfagligt samarbejde og opbygge prototyper af avancerede løsninger til skabelse, distribution og forbrug af nye fordybende og innovative produkter til medier.
Europa-Parlamentet vil snart lancere pilotprojektet "Forståelse af værdien af et europæisk spilsamfund", som vil skabe et tværfagligt europæisk netværk af eksperter, tænkere og ledere. De vil afholde udvekslinger med interessenter på områder som politik, finans, jura, uddannelse, kultur, videnskab og sundhed med det formål at udforme en europæisk dagsorden for spil. Observationer og konklusioner vil føre til rapporter, som vil pege på strategiske samarbejdsområder mellem spilindustrien og den offentlige sektor, navnlig på europæisk plan.
Kontakt os for at finde ud af mere 

 
EU funded project