Frivillighedskultur som bærer af et essentielt arbejde hos Ældre Sagen

På en dejlig sommerdag besøgte redaktionen af DSJC Danmark en af Ældre Sagens IT-Cafeer i Nykøbing Falster. Her var 5 frivillige i færd med at hjælpe borgere, som havde forskellige udfordringer. Det summede af virkelyst og engagement. Her blev der bl.a. også talt med formanden for den lokale afdeling af Ældre Sagen, den IT-ansvarlige, 2 frivillige samt et par af de fremmødte borgere.

Hvad siger de frivillige?

IT-indsatsen fra Ældre Sagen i Nykøbing Falster har nu rundet sit 10. år. John Petersen, der er IT-ansvarlig fortalte, at da han blev pensionist havde han lyst til at bruge og udvikle sin hidtidige viden på IT-området til gavn for andre. Ved en kontakt til et lokalt pengeinstitut opnåede man en startstøtte på 100.000 kr. til indsatsen lige som man fik doneret lidt møbler og udstyr. Så startede opbygningen af en gruppe af IT-frivillige, som har lyst til at hjælpe borgerne med deres digitale udfordringer. I dag er der 20 IT-frivillige, som udfører et vigtigt stykke arbejde her. Borgere, som kommer ind og får hjælp betaler 50 kr. pr. gang. På den måde er det lykkedes at få indsatsen til at hvile i sig selv.

Med udrulningen af MitID nævnede John Petersen bl.a. at han forudså, at der ville komme udfordringer, og inviterede sig selv til en dialog i Borgerservice. Her blev det aftalt, at Borgerservice ville komme ud til IT-cafeen, hvis de havde brug for det. Petersen blev kontaktperson til Borgerservice og fik aftalt, at i IT-cafeens åbningstid stod en person i Borgerservice klar til at svare på spørgsmål for at strømline hjælp til diverse udfordringer og dermed blev der etableret et offentligt-frivilligt partnerskab. John Petersen har inden hans pensionering arbejdet med IT-udvikling i en bank, og han husker meget præcist, at de fleste forandringer er folk imod fra starten, men med lidt hjælp bliver meget alligevel en succes. Man skal ikke kæmpe mod forandringer men søge at få det bedste ud af det. Ellers går udviklingen i stå, og det kan ingen være tjent med.

Dertil er der er sket en ændring i, hvilke kurser de ældre har behov for. I dag er det mest en indsats på smartphone og tablet-området, der efterspørges. Hos Nykøbing Falster er der gået som et rygte i hele byen, at vi i IT-cafeen kan løse alt. Der er eksempler på, at pengeinstitutterne anbefaler borgerne at gå til IT-cafeen for at få hjælp. Nøglen til denne succes skyldes bl.a., at de IT-frivillige har det sjovt sammen og kan lide arbejdet.

Herudover blev det under besøget fremhævet, at EU efterhånden har et problem når det kommer til at styrke digitale færdigheder hos ældre borgere. I forbindelse med dette blev det igen understreget, at succesen med de ældre skyldes at frivillighedskulturen er bærer af det gode og essentielle arbejde, hvilket kan være en anden vej som diverse EU-lande kan benytte for at fremme digitale færdigheder.

Formand for Ældresagens afdeling i Nykøbing Falster, Sydfalster, John Hansen, fremhævede, at ”det har været et langt og sejt træk at nå til, hvor man er i dag. Det skyldes dybt engagerede frivillige, som synes at det er sjovt at være her. Man føler, at man er med til at rykke, så det gør en positiv forskel”. Den ros og anerkendelse som IT-cafeen modtager som tak er endnu med til at styrke de IT-frivilliges glæde i hvervet.

En af de andre IT-frivillige, Anette Løjmand, var for nogle år siden gået på efterløn. Hun havde arbejdet i et pengeinstitut tidligere, hvor der ikke blev arbejdet så meget med IT, men hun savnede noget at arbejde med efter overgangen til efterløn. Hun tog derfor kontakt til John Petersen, og det havde hun bestemt ikke fortrudt. Hun var nysgerrig på udviklingen og syntes, at der her er et godt socialt sammenhold både mellem de frivillige og ”kunderne”. Glæden ved at kunne hjælp andre er noget af det vigtigste.

Det blev tydeliggjort, at de fik fint indblik i de nye områder, som kræver en indsats og fremhævede bl.a. telefoner og MitID samt indsatsen på sundhed.dk. Hun roste planmøderne, som de IT-frivillige holdt et par gange om året. Nøglen til succes skyldtes også, efter Anette Løjmands opfattelse, at budskabet om indsatsen spredes til mange bl.a. naboer.

Endnu en af de IT-frivillige, Vibeke Dalsgaard, havde efter sin pensionering for godt 15 år siden fra en biokemisk IT-afdeling på et sygehus lyst til at holde sig i gang, og havde gennem årene afholdt rigtig mange kurser. Af de aktuelle kurser drejede det sig nu om bl.a. Gmail og andre Google apps samt Smartphone og Tablet. Hun hjalp ofte med indstillinger på Facebook, så brugerne kunne være mere private mens de er online.

”Jeg er glad for at følge med og hjælpe folk. Ved at være frivillig holder jeg også mig selv skarp!” Vibeke Dalsgaard

Hvad siger borgerne?

Vi fik under besøget talt med et par af de borgere der vær til stede i IT-cafeen. De udtrykte stor glæde over at kunne få så professionel hjælp, og flere havde været der adskillige gange. Dog som note, var de af den opfattelse, at når samfundet indfører nye digitaliseringstiltag, så bør det også være en forpligtelse for samfundet at stille bistand til rådighed for alle samfundets borgere.