Andel legatet: 2030 Legatet til fremtidens vigtige tekniske faglærte

Formålet med legatet er at højne teknisk uddannelsesniveau og styrke forudsætninger for vækst og beskæftigelse i region Sjælland for dem, som Andel mener kan gøre en forskel i den grønne omstilling.

Du kan få 2.030 kr. om måneden i op til 12 måneder
Hvis du er 16-25 år, er udeboende i region Sjælland og går på en af de tekniske uddannelser, der er listet herunder, så kan du få Andels legat. Legatet er på 2.030 kr. om måneden, og du kan få det i op til 12 måneder.

Du skal være optaget på grundforløb 2 eller hovedforløbet på en af disse uddannelser for at blive godkendt til at modtage legatet:

  • Automatik- og procesuddannelsen
  • Elektriker Industritekniker
  • Procesoperatør
  • Forsyningsoperatør
  • Smed
  • VVS-energiuddannelsen.

Du skal desuden opfylde disse krav: Du skal

  • være 16-25 år,
  • bo i region Sjælland,
  • og være udeboende (dvs., at du ikke må bo sammen med en forælder)
  • være startet på GF 2 den 1. januar 2023 eller senere. 
Andels legat kan udbetales fra januar 2023 til og med december 2025. Hver ansøger kan få legatet udbetalt i op til 12 måneder – 6 måneder på grundforløb 2 og 6 måneder på hovedforløbet.

Hvis du ønsker at få udbetalt legatet for begge forløb, så må der maks. gå 1 år, fra du har afsluttet grundforløb 2, til du starter på dit hovedforløb. Læs mere om selve udbetalingen nedenfor. Det er en betingelse for at få udbetalt legatet under hovedforløbet, at du har en læreplads.

Du kan læse mere og søge legatet direkte på Andels hjemmeside her